Job Opening for Tester of Web Apps at Moolya >>Could you spot this? This is intentional!
Like!

Things you can't polish until shine: A hostile reading in the 2018 ISTQB Foundation level syllabus

לפני שאני נכנס כאן לעובי הקורה, חשוב לי לומר דבר אחד: קל מאוד לפטור את הסילבוס הזה ב"כתבו אותו אנשים שלא מבינים דבר וחצי דבר בבדיקות תוכנה ועסוקים בבבירוקרטיה בלתי פוסקת כתחביב". זה לא המצב. לפחות ברשימת הסוקרים והמעירים נתקלתי בכמה שמות של אנשים שאני מכיר ומעריך במישור המקצועי. אני מניח שהבעיות שהפריעו לי נבעו מסיבות אחרות.נתחיל עם השורה התחתונה - הסילבוס החדש אינו גרוע פחות מגרסת 2011 למרות ניסיונות להסתיר את ריח העובש בהתזת כל מיני מונחים "חדשניים" התחושה הכללית זהה, והערך הכללי של קריאת הסילבוס הוא שלילי. הקשבתי להרצאה...

Read more...

Share |

Published By: The Testing Planet - Sunday, 8 July, 2018